Registrácia a úhrada za prednášku: 4.12.2022 o 19:00

Počet miest je limitovaný.

Referencie spokojných trénerov