Storno podmienky pre kempy a tábory

*Viac ako 60 dní pred nástupom: ak bol kemp/tábor už uhradený (prípadne záloha) je storno poplatok 10% celkovej ceny kempu/tábora.

*Viac ako 30 dní pred nástupom na kemp/tábor, najviac však 60 dní: storno poplatok je 30% celkovej ceny kempu/tábora.

* Viac ako 10 dní pred nástupom na kemp/tábor, najviac však 30 dní: storno poplatok je 50% celkovej ceny kempu/tábora.

* viac ako 3 dni a menej ako 10 dní pred nástupom na kemp/tábor: 70% celkovej ceny pobytu/kempu/tábora.

* menej ako 3 dni pred nástupom na kemp/tábor resp. nenastúpenie : 100% celkovej ceny kempu/tábora.

Storno podmienky pre DEVA Fyzio Pobyt 

Bezplatné storno platí do 30.6.2024 inak výška odstupného (uvádzané sumy platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny fyzio pobytu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o fyzio pobyte v lehote 21 dní a viac pred termínom začatia fyzio pobytu,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny fyzio pobytu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o fyzio pobyte v lehote 20 – 14 dní pred termínom začatia fyzio pobytu,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny fyzio pobytu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o fyzio pobyte v lehote 13 – 6 dní pred termínom začatia fyzio pobytu,

d) vo výške 100 % ceny fyzio pobytu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o fyzio pobyte v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia fyzio pobytu.