Frekvencia zranení u profesionálnych futbalistov. Ako často sa priemerne vyskytuje zranenie?

Frekvencia zranení u profesionálnych futbalistov. Ako často sa priemerne vyskytuje zranenie

Priemerne v každom futbalovom tíme s 25 hráčmi sa vyskytne zranenie približne 50-krát. To znamená, že počas roka, respektíve jednej sezóny sa každý hráč zraní 2-krát. (1)

Jedným z hlavných tréningových cieľov je udržať hráča schopného trénovať a hrať zápasy počas celej sezóny. Časté zranenia hráčov prinášajú nielen finančné straty pre klub, ale môžu  negatívne vplývať na vývoj sezóny, výsledky a priniesť so sebou iné negatívne scenáre. (2,3,4)

Aj napriek snahám profesionálnych klubov implementovať opatrenia, ktoré pomáhajú pri znížení rizika zranení a pri opätovnom procese dostať svojich športovcov späť na ihrisko, schopných podávať výkony, je miera zranení stále pomerne vysoká.

Warmup-manual-zahriatia-a-rozcvicenia-2

Nedávna publikácia hodnotila výskum zameraný na kvantifikáciu výskytu zranení v profesionálnom futbale. (5) Závery sú vyvodené z prehľadu 44 článkov výskumu, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

 1. zranenie hráča bolo založené na dĺžke času, ktorý bol mimo hry
 2. účastníci výskumu museli byť profesionálnymi hráčmi
 3. štúdia musela byť publikovaná v anglickom jazyku, vrátane systému partnerského hodnotenia do roku 2018
 4. články museli ukazovať mieru zranení hráčov

Použili sa nasledujúce databázy: PubMed, Scopus, Excerpta Medica Database (EMBASE), Allied and Complementary Medicine Database (AMED), Google Scholar a Cochrane Library.

Výsledky prieskumu prinášajú skutočne pozoruhodné závery:

 • Miera zranení v profesionálnom futbale je 8,1 zranenia na 1000 hodín aktivity. Výskyt zápasových zranení (36 zranení/1 000 hodín zápasu) je takmer 10 -krát vyššia ako miera zranení spôsobených tréningom (3,7 zranení/1 000 hodín tréningu).
 • Zranenia dolných končatín majú najvyšší výskyt (6,8 zranení na 1 000 hodín aktivity) v porovnaní s inými časťami tela. Trup je druhou časťou tela, na ktorej býva najviac zranení (0,4 zranenia na 1 000 hodín aktivity), zatiaľ čo horné končatiny sú na treťom mieste (0,3 zranenia na 1 000 hodín aktivity). Na druhej strane hlava a krk predstavujú najnižšiu mieru úrazov (0,2 zranenia na 1 000 hodín aktivity).
 • Čo sa týka poranení dolných končatín, od najviac po najmenej dôležité časti tela sú najhoršie postihnuté: stehno (1,8 zranenia na 1 000 hodín aktivity), koleno (1,2 zranenia na 1 000 hodín aktivity), členok (1,1 zranenia na 1 000 hodín činnosti), bedrá/slabiny (0,9 zranenia na 1 000 hodín aktivity), dolná časť nohy/Achillova šľacha (0,8 zranenia na 1 000 hodín činnosti) a chodidlá/prsty (0,4 zranenia na 1 000 hodín aktivity).
 • Najčastejším zranením je svalové/šľachové zranenie (4,6 zranenia na 1 000 hodín aktivity), po ktorom nasledujú pomliaždeniny (1,4 zranenia na 1 000 hodín činnosti), iné bližšie neurčené zranenia (0,6 zranenia na 1 000 hodín aktivity), kĺby a väzy ( 0,4 zranenia na 1 000 hodín činnosti), zlomeniny kostí a stresové zranenia (0,2 zranenia na 1 000 hodín aktivity), tržné rany (0,05 zranenia na 1 000 hodín aktivity) a zranenia centrálneho/periférneho nervového systému (0,04 zranenia/1 000 hodín aktivity).
 • Najčastejšími zraneniami, ktoré spôsobujú nečinnosť hráča sú tie v časovom úseku 1-3 dni (3,1 zranenia/1 000 hodín aktivity), nasledujú stredne vážne zranenia, ktoré trvajú 8-28 dní, (2,0 zranenia/1 000 hodín činnosti), ľahké zranenia trvajúce 4-7 dní, (1,7 zranenia/1 000 hodín činnosti) a ťažké veľmi vážne zranenia (viac ako 28 dní, 0,8 zranenia/1 000 hodín aktivity).
 • Miera výskytu nových zranení je vyššia ako u opakujúcich sa (7,0 a 1,3 zranenia/1 000 hodín aktivity).
 • Miera výskytu zranení na medzinárodných turnajoch, ktorých sa zúčastňujú tímy, je vyššia ako v ligových (národných) súťažiach (9,8 v. 7,5 zranení na 1 000 hodín aktivity). Podrobnejšie opísaná je miera výskytu zranení nasledovne: medzinárodné zápasy (41,1 zranení/1 000 hodín činnosti), ligové súťaže danej krajiny (32,3 zranenia/1 000 hodín činnosti), ligové tréningy (3,8 zranení/1 000 hodín aktivity) a reprezentačné zrazy a tréningy (3,5 poranenia/1 000 hodín aktivity).(6)

Každý šport so sebou prináša isté riziká spojené so zraneniami. V prvom rade je veľmi dôležité uvedomiť si význam preventívnych cvičení voči zraneniam. Nakoľko je súčasťou futbalu beh, odporúčame naučiť sa správne vykonávať cvičenia, ktoré nájdete nižšie vo videu a zaradiť ich do tréningovej praxe.

Warmup-manual-zahriatia-a-rozcvicenia-2

Je možné prepojiť kompenzáciu a prevenciu zranení so silovým tréningom?

Prepojenie vybraných a vhodných cvičení je nielen možné, ale aj nevyhnutné. S rozumne nastaveným plánom vhodných cvičení môžeme rozvíjať u hráčov a športovcov v silovej zložke a zároveň im pomôcť s prevenciou zranenia, ktoré pre hráča predstavuje veľké riziko.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zdroje:

1 Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. Br J Sports Med 2011;45:553–8.

2 Hägglund M, Waldén M, Magnusson H, et al. Injuries affect team performance negatively in professional football: an 11-year follow-up of the UEFA champions League injury study. Br J Sports Med 2013;47:738-42. 3

Eirale C, Tol JL, Farooq A, et al. Low injury rate strongly correlates with team success in Qatari professional football. Br J Sports Med 2013;47:807-8.

4 Ekstrand J. Keeping your top players on the pitch: the key to football medicine at a professional level. Br J Sports Med 2013;47:723-4. Feeley BT, Agel J, LaPrade RF. When is it too early for single sport specialization? Am J Sports Med. 2016;44(1):234-241.

López-Valenciano A, Ruiz-Pérez I, García-Gómez A, et al. Epidemiology of injuries in professional football: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2020;54:711-718.