Stresová inkontinencia a panvové dno

Stresová inkontinencia a panvové dno

Stresová inkontinencia a optimálna funkcia panvového dna

Stresová inkontinencia sa dnes netýka len žien v pokročilom veku, ale môže sa týkať aj mladších žien, a nie vždy sa problém objaví len po pôrode.

Je to jedna z foriem inkontinencie a prejavuje sa svojvoľným únikom menšieho alebo väčšieho množstva moču pri zvýšení vnútro – brušného tlaku, tzn. fyzickej aktivite, kýchaní, smiechu alebo zakašľaní.

Čo spôsobuje úniky moču

Najčastejším problémom je oslabené svalstvo panvového dna.

Panvové dno sa skladá z viacerých vrstiev svalov, ktoré vieme vôľou ovládať.

Pri oslabených svaloch panvového dna a zvýšení vnútro – brušného tlaku môže ľahko dôjsť k nechcenému úniku moču.

Dôležité však je vedieť tieto svaly správne aktivovať alebo cvičiť.

Čo znamená zvýšenie vnútro – brušného tlaku?

Ide o fyziologický dej, kedy sa zvýši tlak v brušnej dutine vplyvom pohybu alebo prostredia. Pri pohybe je to najčastejšie skákanie na trampolíne, behanie, jazda na koni, skokové športy.

Pri nedostatočnej funkcii panvového dna nedôjde k reflexnej odpovedi svalov panvového dna voči hlavnému dýchaciemu svalu bránici a tým dochádza k neželanému úniku moču, prípadne len malého množstva.

Kedy dochádza k oslabeniu svalov panvového dna?

K oslabeniu svalov panvového dna môže dôjsť, napríklad vplyvom nesprávnych pohybových návykov.

Z praxe vieme, že na stabilizácii trupu sa podieľa bránica, hlboké a šikmé brušné svaly, chrbtové svaly a panvové dno.

Ak napríklad žena nadmerne preťažuje chrbtové svaly, hlboký stabilizačný systém chrbtice sa dostáva mimo rovnováhy a bránica, prípadne panvové dno, môže prestať optimálne fungovať.

Dnes už vieme, že panvové dno tvorí emočné centrum.

Všetky traumy alebo nezvládnuté situácie sa môžu aj v tomto prípade nepriaznivo prejaviť dysfunkciou svalov panvového dna.

Samozrejme, správne nastavené cvičenie vie pomôcť a môže tiež čiastočne uvoľniť emocionálne bloky.

Ako môže žena zistiť, že panvové dno nefunguje optimálne?

Prejavom oslabeného panvového dna nemusí byť len samotný únik moču. Prejavom tiež môžu byť preťažené svaly dolnej časti chrbtice, zablokovaná krčná chrbtica a stuhnuté sedacie svaly, čo môžeme pociťovať bolesťou v oblasti drieku prípadne môžeme mať pocity ťažkých nôh.

S oslabeným panvovým dnom môže súvisieť bolestivý pohlavný styk, nedostatočný pôžitok pri milovaní, až možná frigidita.

Najčastejší príklad z praxe je ten, kedy žena pracuje v sedavom zamestnaní a po práci si chodí zacvičiť do posilňovne, aby oslabené a zasedené svaly spevnila.

V tomto príklade nemusí byť nič zlé.

Problém však nastáva vtedy, ak sa žena usiluje o vypracovaný zadok, čím pri nesprávnej technike cvičenia vzniká preliačený chrbát v oblasti drieku.

Takéto nesprávne držanie tela vzniká dôsledkom posilňovania povrchových svalov, kedy sa nedostatočne zapájajú svaly hlbokého stabilizačného systému, napríklad ak má žena vtiahnuté bruško pri cvičení.

Nesprávnym cvičením, ale aj nesprávnym dýchaním pri cvičení, vznikajú funkčné syndrómy, ktoré sa môžu prejaviť problémom aj v oblasti panvového dna.

Dokonca je v poslednej dobe známy fenomén bolesti driekovej chrbtice, pričom dôvodom môže byť sedavé zamestnanie a s tým spojené stuhnuté panvové dno u žien.

Prečo dochádza k stuhnutiu panvového dna?

Príčin, pre ktoré dochádza k stuhnutiu panvového dna môže byť niekoľko.

V prípade že sú svaly panvového dna dlhodobo oslabené môže nastať tiež reflexné tuhnutie práve týchto svalov.

Medzi najčastejšie príčiny stunutia svalov panvového dna patrí:

 • pád na kostrč alebo úraz v minulosti,
 • častá jazda na koni alebo na bicykli,
 • pri problémoch s medzistavcovými platničkami,
 • emocionálna trauma,
 • stuhnuté panvové dno zo stresu.

Nesprávne fungujúce panvové dno sa môže prejavovať:

 • bolesťou chrbtice v driekovej časti
 • bolesťou prenesenou do kostrče,
 • stuhnutými sedacími svalmi,
 • migrénami,
 • tuhosťou hrudnej chrbtice prípadne šijových svalov.

Je dôležité naučiť sa svaly panvového dna nielen cielene posilňovať, ale aj relaxovať.

Čo treba robiť, aby žena mala zdravé panvové dno?

Pre zdravé panvové dno je dôležité naučiť sa svaly panvového dna aktivovať izolovane, spoločne so správnym dýchaním.

Ďalším krokom je naučiť sa aktivovať všetky svaly panvového dna spolu so správnym dychovým stereotypom.

Posledným krokom je využívať aktiváciu svalov panvového dna pri denných aktivitách, ako je napríklad sedenie, chôdza a pri dvíhaní predmetov spolu so správne aktivovaným bruškom.

Tu je dôležité vedieť, že tvar bruška ovplyvňuje dýchanie.

A vedieť správne dýchať do celého bruška je pre funkciu panvového dna a zdravia ženy veľmi dôležité.

Správne zacielené dýchanie do brucha prispieva k optimálnemu tráveniu a pomáha pri pohybe stabilizovať chrbticu, čo predchádza poškodeniu medzistavcových platničiek.

Pre optimálnu funkciu svalov panvového dna je rovnako dôležité vedieť panvové dno aj relaxovať.

Na nácvik relaxácie svalov panvového dna môže byť vhodný autogénny tréning, alebo cvičenie podľa Feldenkraisovej metódy, sprevádzané správnym dýchaním do brucha a uvolňovacími a mobilizačnými cvičeniami zameranými na panvovú kosť, kostrč a kríže podľa Ľudmily Mojžišovej.

Pre zvýraznenie efektu pri cvičení by človek nemal pociťovať mentálne ani fyzické napätie, nemal by byť v strese.

Mal by byť plne koncentrovaný na cvičenie, čo možno posilniť aromaterapiou.

Čo teda pomôže?

 • nájsť fyzioterapeuta – odborníka,
 • naučiť sa správne vykonávať cvičenia na posilnenie,
 • precvičovať relaxáciu panvového dna,
 • a pravidelne cvičiť.

Práve preto odporúčame ženám naučiť sa tieto poznatky u odborníkov.

V prípade záujmu, tak môžete urobiť aj vy a prísť na workshop panvového dna a popôrodnej brušnej diastázy.

Optimálna funkcia panvového dna = zdravý život ženy, ale aj muža 🙂

Zdroje

KOLÁŘ, P. et. al. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1

Špringrová Palaščáková, I.: REHASPRING koncept dysfunkce pánevního dna a močové inkontinence. Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii. Sborník abstraktů II. mezinárodní konference Fyzioterapii 2011. Čelákovice 2011, ISBN 978-80-254-9748-7

Špringrová Palaščáková I.: Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In Švihra, J a kol: Inkontinencia moču. Osveta, spol. s r.o., Martin 2012. s. 154-162 ISBN 978-80-8063-380-6