Ako si poradiť so skoliózou?

Ako si poradiť so skoliózou

Ešte predtým, ako si povieme čo je potrebné urobiť, aby ste si poradili so skoliózou, je dôležité vedieť, čo je vlastne skolióza.

Skoliózu môžeme definovať ako trojrozmernú deformitu chrbtice rôznej etiológie. Rýchlosť jej progresie závisí od pohlavia, rastu a celkového zdravotného stavu jedinca.

Táto deformita chrbtice vzniká na sagitálnej, frontálnej a transverzálnej rovine. Typy skoliózy poznáme štrukturálne a neštrukturálne.

Neštrukturálny typ skoliózy

Pri neštrukturálnom type sa krivka chrbtice môže vyrovnať. Tento typ skoliózy nie je trvalý v prípade, ak sa správne cvičí a kompenzuje. Nedochádza k anatomickým zmenám v stavcoch, kĺboch a väzivách.

Môže vzniknúť dráždivými podnetmi (prenesená bolesť z iného segmentu), rozdielnou dĺžkou končatín, prípadne chronickou bolesťou z vnútorných orgánov.

Štrukturálny typ skoliózy

Pri štrukturálnej skolióze dochádza k zmenám krivky chrbtice. Zhoršuje sa pohyblivosť chrbtice a mení sa poloha stavcov a väzov. Do štrukturálneho typu patrí aj adolescentná idiopatická skolióza (AIS).

Je to porucha, ktorá má primárne a sekundárne zmeny. Najskôr vplýva na kosti (stavce) a ligamenta (väzivá) a postupne ovplyvní aj svaly a fascie.  

Adolescentná idiopatická skolióza – AIS

AIS vzniká hlavne u adolescentov v období rastu. Dôvody a príčiny štrukturálnej skoliózy (AIS) sú neznáme. Tento problém má jedine človek a môže súvisieť s tým, že človek chodí plne vzpriamený. Adolescentná skolióza je najčastejšia forma skolióz (až 80%).

Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a následná terapia. Medzi rizikové faktory progresie u AIS patrí hlavne:

  • Vek pacienta (dozrievanie pohybového aparátu a rast)
  • Pohlavie
  • Lokalizácia primárnej (prvotnej) krivky chrbtice
  • Dekompenzácia krivky chrbtice
  • Kvalita mäkkých tkanív a štruktúr
  • Genetické predispozície

Ako si môžete aj vy poradiť so skoliózou?

V prvom rade odporúčame návštevu lekára, ktorý urobí potrebné vyšetrenia a napíše stanovisko.

V druhom rade by ste mali vyhľadať kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý vám bude vedieť pripraviť rehabilitačný plán.

A potom vám zostáva už iba cvičiť pod dohľadom fyzioterapeuta, aby sa zachovala kvalita prevedenia cvičenia.

Určite je to dlhodobý proces, ktorý sa oplatí absolvovať tak, ako to u nás absolvoval aj náš 18-ročný klient, ktorého trápi skolióza. Na vyšetrenie krivky chrbtice sme mali k dispozícii klasické vyšetrenie od lekára spolu s RTG.

Popis prípadu na začiatku: RTG: skolioza TH, L chrbtice, v hrudnej časti dextrokonvexná COBOV uhol 22,5 stupňov, v driekovej časti sinistrokonvexná COBOV uhol 21 stupňov.

Následne sme po našej diagnostike zistili vzniknuté dysbalancie a zhotovili náš rehabilitačný plán. Po 6 mesiacoch rehabilitácie sa naše výsledky zmenili k nasledujúcim hodnotám:

Popis prípadu po našich rehabilitáciách: RTG: skolióza TH, L chrbtice, v hrudnej časti dextrokonvexná COBOV uhol 21 st, v driekovej časti sinistrokonvexná COBOV uhol 20 stupňov.

Vyšetrenie ukázalo zlepšenie a priebežné diagnostické testovania sa ukázali ako správne zvolená terapia pre adolescetnú idiopatickú skoliozu.

Skolióza a fyzioterapia v DEVA Gyme
Zlepšenie skoliózy v DEVA Gyme
Skolióza a zlepšenie s fyzioterapeutom v DEVA Gyme

Dôležitosť skorej a správnej rehabilitácie skoliózy

Je veľmi dôležité uvedomiť si to, aké dlhodobé následky môže mať neskorá, prípadne nesprávna rehabilitácia.

Naším cieľom je hlavne edukácia rodičov, trénerov a ďalších fyzioterapeutov, ako s takýmito prípadmi pracovať.

Ďalším dôležitým faktorom je čas. Žiadna deformita ani dysbalancia nevznikne za týždeň či dva. Všetko sú to dlhodobé procesy a návyky, či už tie lepšie alebo horšie, ktoré človek pravidelne vykonáva.

Najdôležitejším faktorom však stále zostáva pohyb. V dnešnej dobe je potrebné, aby deti, mládež a dospelí nezanedbávali prirodzený pohyb a cvičenie formou hry. Tiež netreba zabúdať na dobrý spánok a vybrať si správny matrac.

Pod pojmom pohyb si treba predstaviť obmieňanie športových aktivít. Cez leto to môže byť plávanie, bicykel a všetky loptové hry a naopak, počas zimného obdobia turistika, bežkovanie, lyžovanie, korčuľovanie a mnoho ďalších aktivít. To zabezpečí všeobecný pohybový rozvoj.

Práve pohyb by mal byť najprirodzenejšia prevencie proti všetkým poruchám pohybového aparátu.

Prečítajte si o našich digitálnych programoch >>>