Vitálny bežec - kurz zdarma pre všetkých bežcov 

Čo je to metóda DNS a aký má význam v športe a fyzioterapii?

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia v tréningu

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS) je fyzioterapeutická metóda, prostredníctvom ktorej ovplyvňujeme funkciu svalu v jeho posturálnej lokomočnej funkcii. Tento koncept pomáha s bolesťami pohybového aparátu, avšak je vhodný aj pre športovcov, ktorí chcú zvýšiť svoj výkon alebo odstrániť určitú bolesť.

DNS je terapeutický koncept, ktorý sa využíva hlavne vo fyzioterapii, ale aj v iných odboroch medicínskej praxe. Zakladateľom tohto konceptu je fyzioterapeut prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Ako a komu pomáha Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia v praxi?

S pomocou DNS sa diagnostikujú nielen poruchy pohybového aparátu.

Cieleným ovplyvňovaním posturálnych (stabilizačných) a lokomočných (pohybových) funkcií pomocou špecifických cvičení, dochádza spätne k ovplyvňovaniu správania sa CNS a dlhodobejšie k náprave jej prejavov. 

Vďaka tejto metóde dokáže fyzioterapeut pomôcť nie len dlhodobo chronickým pohybovým ťažkostiam, ale rovnako aj rekreačným a vrcholovým športovcom akými sú:

  • futbal,
  • hokej,
  • hádzaná,
  • volejbal a 
  • basketbal

Metóda DNS im pomôže k zvýšenie výkonu a správnej kompenzácii danej športovej aktivity, ktorú vykonávajú.

Ďalej ju môžeme využiť pri pohybových poruchách v pediatrií, neurologických a ortopedických prípadoch. Poznanie vývojových pozícií nám pomáha pochopiť prepojenie kĺbových štruktúr a svalového systému počas pohybu.

Na čom je založená metóda DNS?

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je založená na vývojovej kineziológií. Ide o logickú úvahu, akým spôsobom možno využiť znalosti vývojovej kineziológie, pre diagnostiku a terapiu funkčných porúch pohybového systému.

Cieľom je nepreťažovať segment, čo znamená kĺb zaťažovať v neutrálnej pozícií, tak, aby sme mu neškodili, ale naopak zlepšili jeho stav a posilnili ho v prirodzenej pozícií. 

Ďalšia otázka je, či vďaka správnej diagnostike a pohybových vzoroch, dokážeme určiť, ktorý pohyb je fyziologický, respektíve prirodzený a naopak, ktorý je patologický, čiže škodlivý. 

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia pracuje s našimi pohybovými stereotypmi, a to, ako s tými správnymi, tak aj s tými nekvalitnými, ktoré vznikajú v priebehu nášho života už od ranného detstva, či nesprávnym používaním tela v denných činnostiach, pohybom a športom v neskoršom veku. 

DNS sa snaží tieto zlé stereotypy preprogramovať v našej centrálnej nervovej sústave (CNS – miecha a mozog) a cez princípy vývojovej kineziológie optimalizovať naše pohybové správanie.

Metóda sa zaoberá tiež dysfunkciou svalov. Pri funkčných ťažkostiach pohybového aparátu nejde, teda, o hľadanie riešení nedostatočnej či nadmernej sily svalu alebo veľkosť jeho hmoty (ako je to viditeľné u športovcov), ale predovšetkým o správnu funkčnú aktivitu svalových reťazcov a schopnosť časovania aktivity jednotlivých svalov, motorických jednotiek. DNS terapia de facto opravuje nesprávny pohybový program, ktorý je uložený v CNS.

Pre koho je určené takéto cvičenie?

DNS pomáha pri chybnom držaní tela u detí, ako aj dospelých, skolióze, bolesti chrbtice, pooperačných stavoch chrbtice, artrotických stavoch, neurologických ochoreniach chrbtice a ortopedických ochoreniach.

V športe zohráva rovnako významnú úlohu, pretože zlepšuje nielen koordináciu pohybu v športe, ale prispieva k lepšej činnosti dýchacích svalov človeka a k lepšej stabilizačnej a respiračnej funkcii bránice.

To následne pomáha športovcom:

  • zlepšiť dýchanie,
  • zvýšiť okysličenie tela,
  • zdokonaliť postúru tela pri pohybovej aktivite,
  • správne kompenzovať tréningy,
  • zlepšiť koordináciu a stabilizáciu športovca pri pohybových činnostiach.

Pre vykonávanie DNS cvičenia by malo byť povinné vyhľadať certifikovaných fyzioterapeutov, ktorí sa DNS metódou zaoberajú. Je to kvôli náročnosti cvičení, ktoré je extrémne ťažké naučiť sa bez pomoci odborníka. Ukážu a naučia vás aj cviky na domáce vykonávanie, ktoré vám pomôžu po operácii chrbtice, či nestabilite chrbtice.

Cviky na bolesť chrbtice alebo iných častí vášho tela, si tak môžete opakovať aj v pohodlí domova.

Dôležitým základom, ktorý učíme je pochopenie princípov lokalizovaného dýchania, ktoré si môžete vyskúšať aj vo videu nižšie:

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Ako správne posilňovať hlboký stabilizačný systém, respektíve core tela?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že správne posilňovanie hlbokého stabilizačného systému začína v ovládaní svojej biomechaniky dýchania. Najskôr sa musíme naučiť lokalizovane dýchať a potom správne aktivovať vnútrobrušný tlak. Častým problémom býva tiež zapájanie priameho brušného svalu, ktorý by sme zapájať v danom prípade nemali.

Akonáhle sa naučíme správne aktivovať vnútrobrušný tlak, môžeme prejsť na náročnejšie cvičenia, ktoré si môžete pozrieť aj vo videu:

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Dá sa povedať, či je dieťa predurčené byť športovcom na profesionálnej úrovni už v mladom veku?

Čiastočne áno. Okrem mnohých faktorov, ktoré na dieťa vplývajú, ako výchova, vzťah k prehre/víťazstvu a k motivácii, je potrebné pozornosť venovať kvalite jeho pohybu pri jednotlivom športe.

Na pokračovaní vzdelávacieho kurzu DNS sme sa učili od prof. Kolára, ako na základe pohybových stereotypov, rozsahov kĺbov a nastavenia postúry športovca, môžeme určiť patológiu, prípadne predispozíciu v danom športe. Ak raz postavenie kĺbu pri športovej aktivite bude nesprávne, zvyšuje sa riziko zranenia.

Či už je to tenis, futbal, hokej, basketbal alebo golf, každý rovnaký a opakovaný pohyb má svoju cenu. Počas tréningu športovec nemusí cítiť, že niečo robí zle a nemusí cítiť ani bolesť. Avšak, môže vykonávať cvičenie nesprávnou technikou a jeho telo trpí.

Nesprávny pohyb si predstavme, ako malú kvapku vody, ktorá kvapká do malej nádoby. Po viacerých tréningoch, ktoré sa absolvujú za rok, vznikne z 10 000 nesprávnych opakovaní, 10 000 kvapiek, ktoré kvapkali do nádoby, ktorá sa nakoniec preleje. V našom prípade môžu byť nádobou kĺby alebo svaly, ktoré sú dlhodobo v decentrovanej pozícií alebo nadmieru používané.

Po určitom čase a prestávke v trénovaní, príde útlm a zlepšenie situácie, pretože telo prestalo vykonávať chybné vzory. No hneď, ako sa začne s pohybom znova, zvýši sa aj riziko zranenia. Potom tréner, rodina a priatelia nechápu alebo ľutujú, aké je nešťastie, že práve šport, ktorý by mal zaručiť relatívne zdravie a kondíciu, spraví opak.

Znova treba brať na vedomie, aké riziká so sebou prináša jednostranná činnosť. ALE, ak pri športoch dokážeme vykompenzovať záťaž, ktorú nám daný šport spôsobuje, nemusí prísť zranenie. Ak zmeníme a naučíme sa technicky správne vykonávať svoju športovú činnosť, nemusí prísť prestávka v činnosti, v podobe zranenia. Na vedomie treba brať fakt, že technika a rôznorodosť pohybu sú základom pre zdravé telo.

Prečo v DEVA-Academy robíme tréningy inak? 

Pretože sme si prešli cestou zranení a operácií, ktoré nás od športu odtrhli. Vieme, aké riziká so sebou prináša zameranie sa na jeden šport a nedostatočné kompenzovanie určitých pohybov.

Ak začneme ešte v mladom veku, dá sa, vďaka novým spôsobom, zlepšiť výkon a vyhýbať sa zraneniam. Vďaka takmer individuálnemu prístupu v DEVA Academy, učíme deti, ako a prečo sa venovať pohybu široko-spektrálne, tak aby sme predchádzali skorej špecializácii, ktorá môže priniesť syndróm vyhorenia mladým športovcov.

Ako sa môžete naučiť správne a efektívne posilňovať hlboký stabilizačný systém?

V prvom rade, je potrebné naučiť sa správne dýchať, z pohľadu biomechaniky dýchania (Skúste toto >>>)

V druhom rade je dobré naučiť sa správne aktivovať vnútrobrušný tlak a využiť naplno funkciu bránice (To môžete tu >>>)

A v poslednom rade, si vyskúšajte tieto cvičenia alebo sa pridajte do našej uzatvorenej skupiny na fejsbuku, kde nájdete mnoho inšpiratívnych videí s cvičeniami.

Začať môžete aj s naším Warm up – manuálom rozcvičenia a zahriatia, kde nájdete nielen cvičenia, ale aj špecifické dýchacie cvičenia, ktoré pomôžu zlepšiť výkon.

https://devagym.sk/devasportacademy-skryta-vykonnost-online-program/