Behajú hráči menej, ak je ich tím v držaní lopty?

Behajú futbalisti menej ak je ich tím v držaní lopty

Príchodom Johana Cruyffa ako trénera do FC Barcelona v roku 1988 sa spôsobila revolúcia v chápaní hry a trénovaní futbalistov. Jeden z jeho pamätných výrokov bol:

„Všetci tréneri hovoria o pohybe, o množstve behania. Nemyslím si, že hráči musia toľko behať. Futbal je hra, ktorá sa hrá s mozgom. Musíte byť na správnom mieste v správnom čase, nie príliš skoro ani neskoro “. (1)

Aký má vplyv držanie lopty na behanie hráčov? Kto a kedy odbehá najviac a kto najmenej?

Jeho zameranie na držanie lopty, využívanie priestoru a číselnej prevahy znížilo význam fyzického výkonu v hre. Taktiež povedal: „Moji útočníci by mali bežať iba 15 metrov“.

Súhlasíte s jeho výrokmi?

Zdá sa, že analýza a vedecký výskum mu dáva za pravdu. Publikácia, ktorá nedávno analyzovala (2), ako držanie lopty vplýva na fyzický výkon hráčov pôsobiacich na vyššej úrovni.

Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Science and Medicine in Football v roku 2020, pozostávala z analýzy 380 zápasov, ktoré sa hrali v španielskej LaLige v sezóne 2018-2019.

Ako prebiehal výskum?

Celkovo preskúmali súťažné správanie 412 hráčov, ktorí odohrali celých deväťdesiat minút, aby získali 8 468 výsledkov z pozorovaní.

Futbalisti boli rozdelení do 5 rôznych pozícií:

Strední obrancovia (počet výsledkov z pozorovaní = 2 452),
Krajní obrancovia (počet výsledkov z pozorovaní = 1 822),
Defenzívni strední stredoví hráči (počet výsledkov z pozorovaní = 2 022),
Ofenzívni stredoví hráči (počet výsledkov z pozorovaní = 1 020) a
Útočníci (FW, počet výsledkov z pozorovaní = 1 152).

Fyzický výkon bol analyzovaný s ohľadom na nasledujúce kategórie:

celková prekonaná vzdialenosť,
beh s nízkou intenzitou (0–14,0 km / h),
beh so strednou intenzitou (14,1–21,0 km / h),
beh s vysokou intenzitou (21,0 km / h),
beh s veľmi vysokou intenzitou (21,1–24,0 km / h) a šprint (> 24,0 km / h).

Všetky tieto premenné boli vypočítané s prihliadnutím na skutočný hrací čas a boli normalizované na metre za minútu. Reálny hrací čas predstavuje dobu zápasu po odpočítaní času potrebného na prerušenie hry, striedanie, góly a zranenia, inak povedané za čas, kedy lopta nie je v hre alebo je priebeh hry prerušený z vyššie uvedených dôvodov.

Rozdelenie tímov do kategórii

Klastrová analýza (zhluková analýza) rozdelila družstvá do štyroch kategórií na základe percenta držania lopty, ktoré mali v jednotlivých zápasoch:

  • tímy s veľmi nízkym držaním lopty (35,2 ± 4,2% držanie lopty, s rozpätím 20,7 –40,3%, n = 1648)
  • tímy s nízkym držaním lopty (45,5 ± 2,8% držanie lopty, s rozpätím 40,4–50,0%, n = 2594)
  • tímy s vysokým držaním lopty (54,5 ± 2,8% držanie lopty, s rozpätím 50,1–59,7%, n = 2589)
  • a tímy s veľmi vysokým držaním lopty (64,9 ± 4,2% držanie lopty, s rozpätím 59,8–79,3%, n = 1637).

Výkon zaznamenávali pomocou sledovacieho systému TRACAB používaného programom Media Coach.

Aké boli výsledky výskumu? Aký má vplyv držanie lopty na počet odbehaných kilometrov u futbalistov?

Výsledky poukazujú na niekoľko pozoruhodných záverov:

Ak neberieme do úvahy konkrétnu pozícia, tak hráči v tímoch s veľmi vysokým držaním lopty pokrývajú behom výrazne menšiu vzdialenosť ako hráči v tímoch s vysokým, stredným a nízkym držaním lopty.

V prípade veľkého držanie lopty sa znižuje vzdialenosť, ktorú futbalisti bežecky pokryjú.

Tieto rozdiely sú závislé od konkrétnej pozície hráča.

Útočiaci hráči tímov s veľmi vysokým držaním lopty prekonali MENEJ metrov za minútu pri akomkoľvek rýchlostnom rozmedzí ako v iných tímoch.

Napríklad obrancovia v tímoch s veľmi vysokým držaním lopty prešli 5,2 metra za minútu v porovnaní so 7,8m; 7,3m a 6,7m v tímoch s veľmi nízkym, nízkym a vysokým držaním lopty. Keď porovnáme metre za minútu, ktoré odbehali ofenzívni stredoví hráči boli hodnoty 7,0m; 7,2m; 7,1m a 7,8 metra za minútu.

Nakoniec, pre defenzívnych stredných stredových hráčov boli preukázané vzdialenosti 3,7; 3,9; 4,0 a 4,2 metra za minútu.

Naproti tomu obrancovia (strední a krajní) v tímoch s veľmi nízkym držaním lopty boli tí, ktorí prešli najmenšiu vzdialenosť. Napríklad krajní obrancovia v týchto tímoch prešprintovali 6,1 metra za minútu v porovnaní s 7,1; 7,7 a 7,5 pre tímy s nízkym, vysokým a veľmi vysokým držaním lopty.

Obdobne, strední obrancovia prešli 3,4 metra za minútu v porovnaní s 3,9, 4,0 a 3,9 pre tímy s nízkym, vysokým a veľmi vysokým držaním lopty.

Vzhľadom na komplexnosť futbalu je potrebné tieto výsledky vnímať opatrne, avšak tieto informácie môžu pomôcť trénerom lepšie porozumieť fyzickým nárokom hry a vyvinúť herné systémy, ktoré dokážu predpokladať fyzickú výkonnosť hráčov v závislosti od štýlu futbalu, ktorý jednotlivé tímy hrajú. (3)

Zdroje:

1.) https://www.lavanguardia.com/deportes/20160324/40657275538/johan-cruyff-mejores-frases.html

2.) Lorenzo-Martínez, M.; Kalén, A.; Rey, E.; López-Del Campo, R.; Resta, R. & Lago-Peñas, C. (2020). Do elite soccer players cover less distance when their team spent more time in possession of the ball? Science and Medicine in Football, ahead of print.

3.) Carlos Lago Peñas (Barcelona Innovation Hub)