Ako na boľavé kolená

V tomto článku si predstavíme anatómiu kolien, priebeh pohybu v kĺbe, najčastejšie zranenia a aké sú možnosti posilnenia svalov a väzov kolenného kĺbu.

Koleno je zložený kĺb, ktorý sa skladá zo stehennej kosti, predkolenia tzn. holene, ihlice a jabĺčka. Tieto kĺby medzi sebou neustále komunikujú. Sú spojené chrupavkami, väzivami, šľachami, svalmi a meniskami, ktoré majú funkciu tlmičov.

Koleno môže byť uzamknuté, najčastejšie v stoji alebo odomknuté, teda pokrčené, najčastejšie pri pohybe. Z uzamknutého do otvoreného stavu sa dostáva najskôr vnútornou rotáciou, ktorú zabezpečuje posuvný a valivý pohyb jabĺčka voči stehennej kosti. Tento dej je u každého jedinca individuálny a uplatňujú sa pri ňom drobné odchýlky. Aby bol pohyb efektívny, musí byť koleno „zacentrované“. 

Platí tu všeobecné pravidlo. Stred jabĺčka musí smerovať medzi druhý a tretí prst na nohe a koleno by nemalo obiehať špičku, iba ak by to bolo účelom cvičenia.

Stabilita kolena je zabezpečená väzmi a aktívnou zložkou, svalmi. Každý väz a sval má svojho „protihráča.“ V prípade väzov, sú nimi napríklad predný a zadný krížny väz. V oblasti svalov sú dominantní protihráči štvorhlavý sval stehna a zadný stehenný sval. 

Koleno je najzraniteľnejšie vtedy, ak jeden z protihráčov nie je aktívny. Najčastejšie sa tak deje pri úplne vystretom kolene alebo pokrčenom kolene, alebo jednoducho povedané, v krajných pozíciách.

Najčastejšie akútne zranenia v oblasti kolena sa týkajú predného krížneho väzu, postranných väzov, meniskov a menej zriedka zadného krížneho väzu. 

Zranenia sa vyskytujú najmä pri loptových a kontaktných športoch. Tam, kde si šport vyžaduje rotačnú zložku kolena, prípadne je koleno atakované vonkajšími vplyvmi prostredia (bojové umenia, futbal, hokej, atď.) Medzi chronické stavy kolena patrí napríklad skokanské koleno, známe ako bolesť na prednej strane kĺbu z preťaženia.

Pri rehabilitácii alebo posilňovaní kolena využívame uzavretý a otvorený kinematický reťazec. Otvorený kinematický reťazec pri chôdzi predstavuje fázu nákroku a uzavretý kinematický reťazec pri chôdzi reprezentuje fáza dopadu. Tieto vedomosti možno využiť pri jednotlivých cvičeniach, v závislosti od účelu. 

K lepšej regenerácii mäkkých tkanív využívame práve uzavretý kinematický reťazec, ktorý môžeme dosiahnuť pomocou therabandu, v závislosti od cieľa rehabilitácie.

Ak Vás článok zaujal a chcete zlepšiť kondíciu vašich kolien, cvičte túto zostavu 1x za deň v počte 10 opakovaní, po dobu štrnástich dní. Pri akútnych zraneniach je nutná konzultácia s lekárom alebo fyzioterapeutom. Video nižšie:

Cvičenia na kolená

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video