Pohybový rozvoj u mladých hráčov

Skorá špecializácia alebo všeobecný pohybový rozvoj detí?

SKORÁ ŠPECIALIZÁCIA ALEBO VŠEOBECNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ?

Jedna z debát, ktorá sa stáva jednou z najdiskutovanejších nielen v zahraničí, ale už aj na Slovensku medzi športovými trénermi a odborníkmi na pohyb je téma pohybového rozvoja mladých hráčov. Je skorá špecializácia vhodná pre mladých športovcov alebo je pre deti a mládež potrebný všeobecný pohybový rozvoj?

Aj keď nie je veľa vedeckých štúdií, ktoré by poskytovali jasné rady o najlepšej stratégii, zdá sa, že včasná špecializácia môže zvýšiť pravdepodobnosť vyhorenia a znásobenia častých úrazov v dôsledku chronickej únavy alebo nadmerného zaťaženia.(1) Stále však máme málo štúdií o tom, ako skorá špecializácia mladých športovcov môže ovplyvniť ich nasledujúcu profesionálnu kariéru.

Nedávny výskum (2) analyzoval, ako skorá špecializácia alebo všeobecný pohybový rozvoj ovplyvňuje náchylnosť na zranenia a športový výkon u basketbalistov z Národnej basketbalovej asociácie (NBA).

Štúdia bola publikovaná v roku 2018 v časopise The American Journal of Sports Medicine  a bola založená na analýze 237 hráčov vybraných v prvom kole draftu NBA medzi sezónami 2008 a 2015.

Údaje, ktoré boli zhromaždené od každého hráča: účasť v stredoškolskom športe, vážne zranenia utrpené počas kariéry v NBA, percentuálny podiel odohraných zápasov v NBA a to, či hráč stále pôsobil v NBA.

Hráči, ktorí sa počas strednej školy zúčastňovali viacerých športov okrem basketbalu, boli klasifikovaní ako športovci, ktorí sa venovali viacerým športom (n = 36) boli porovnaní s hráčmi, ktorí sa venovali iba basketbalu (n = 201).

Výsledky ukázali, že:

  • Športovci, ktorí sa venovali viacerým športom odohrali výrazne vyšší počet zápasov (78,4% proti 72,8%, P <0,001).
  • Športovci, ktorí sa venovali viacerým športom mali menšiu pravdepodobnosť vážneho zranenia v súvislosti so svojou športovou kariérou (25% oproti 43%, P <0,03).
  • V okamihu zhromažďovania údajov bolo aktívne vyššie percento hráčov, ktorí sa venovali viacerým športom, čo naznačuje vyššiu životnosť v NBA (94% oproti 81%, P <0,03).

Radi trénujete efektívne? Získajte inšpiratívne cvičenia z našej skupiny.

Výsledky naznačujú, že napriek tomu, že iba 15% analyzovaných hráčov sa počas strednej školy aktívne zapájalo do viac ako jedného športu, všeobecný pohybový rozvoj by mohol zvýšiť počet zápasov, ktoré hráči odohrajú, znížiť pravdepodobnosť vážneho zranenia a predĺžiť športovú aktivitu a kariéru športovcov. Nízke percento hráčov, ktorí založili svoj športový tréning na všeobecnom športovom rozvoji, v porovnaní s tými, ktorí sa rozhodli pre skorú špecializáciu, majú však skutočne mimoriadne výsledky.

V dôsledku toho sa zdá, že skorá špecializácia môže predstavovať významné riziká pre zdravie športovcov a mohla by tiež ohroziť ich ďalší profesionálny úspech. V každom prípade je potrebné urobiť širší výskumu, ktorý umožní porozumieť výhodám alebo nevýhodám skorej špecializácie na šport. Okrem zväčšenia výskumnej vzorky by sa mali štúdie vykonávať v rôznych športoch a v krajinách, ktoré majú odlišnú športovú kultúru.

Mali by sa brať do úvahy nielen tí športovci, ktorí dosahujú vysokú úroveň, ale aj väčšina hráčov, ktorí nedosahujú vysokú úroveň. Ak ste tréner alebo športovec a máte záujem neustále sa zlepšovať, vyskúšajte sa pridať do našej skupiny a inšpirovať sa našimi cvičeniami.

Na základe našich vlastných skúseností zo života, získaných vedomostí počas štúdia fyzioterapie, športu a komplexného zdravia človeka však odporúčame, aby sa deti pohybovo rozvíjali vo všetkých športových činnostiach a nešpecializovali sa len na jednu. Pre deti a mládež je dôležitý zdravý vývoj členkov a chodidla, pohybová všestrannosť a rozvoj správneho dýchania, pretože veľa deti v skorom veku stráca dobré návyky dýchania aj napriek tomu, že odmalička majú dýchanie nastavené prirodzene a správne.

Zdroje:

1 Bell DR, Post EG, Biese K, et al. Sport Specialization and Risk of Overuse Injuries: A Systematic Review With Meta-analysis. Pediatrics. 2018; 142(3):e20180657

2 Rugg C, Kadoor A, Feeley, BT and Pandya NK. The effects of playing multiple high school on National Basketball Association Players’ propensity for injury and athletic performance. The American Journal of Sports Medicine. 2018; 46(2): 402-408. 3 Barca Innovation

Štítky: