Povedomie bežcov o správnom a funkčnom dýchaní – výsledky prieskumu

Povedomie bežcov o funkčnom dýchaní

Správne a funkčné dýchanie je dôležité pre optimálne fungovanie každého organizmu.

Posledné roky sa čoraz viac stáva populárnou téma dýchania a optimalizovanie športového výkonu pomocou dýchacích cvičení.

To bol tiež jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli urobiť tento prieskum a vybrali sme si na začiatok skupinu bežcov.

Do prieskumu sa zapojilo 481 bežcov, ktorí mali záujem zapojiť sa a zodpovedať na otázky.

Poďme si teda spoločne prejsť najzaujímavejšie vybrané otázky a odpovede, ktoré sú v tomto článku graficky a písomne znázornené.

Výsledky prieskumu – bežci a povedomie o správnom dýchaní

Väčšinu z opýtaných bežcov zaujíma ako správne dýchať pri behu.

Zo 481 odpovedí sa až 460 (95,6%) bežcov zaujíma o správne dýchanie počas behu, čo vlastne dáva zmysel, pretože aj to bol dôvod prečo sa zapojili do prieskumu.

Najväčšie zastúpenie v prieskume mali bežci, ktorí behávajú najčastejšie vzdialenosť do 10 km. A ako môžete vidieť na grafe nižšie, najmenej bolo bežcov, ktorí behávajú viac ako 20 km.

Aké vzdialenosti najčastejšie beháte

Správne zvolená rozcvička nám pomáha dosiahnuť lepší výkon a takisto znížiť riziko zranenia.

Hlavným zámerom rozcvičenia je zvýšiť teplotu svalov a znížiť stuhnutosť kĺbov, povzbudiť cirkuláciu krvi v celom tele a tiež zlepšiť koordináciu pohybov. 

Myslíte si, že túto dôležitú činnosť pred behom bežci podceňujú alebo naopak?

Iba 121 (25%) respondentov sa pred behom rozcvičuje vždy a 45 (9,4%) sa rozcvičuje veľmi často. Čo je však zaujímavé je, že až 93 bežcov (19,3%) rozcvičenie vôbec nerieši.

Zanedbávanie rozcvičenia môže priniesť so sebou zranenia alebo aj rýchlejší nástup únavy.

Preto odporúčame dobre rozcvičiť celé telo a hlavne partie, ktoré budú najviac v záťaži. To platí aj pre pľúca a dýchanie.

Keď sme sa pýtali, či využívajú v rozcvičke pred behom dýchacie cvičenia, tak až 444 bežcov (92,3%) odpovedalo, že do rozcvičky nezapájajú žiadne dýchacie cvičenia.

Dôvody boli rôzne. Od lenivosti až po neznalosť dýchacích cvičení.

Jednoducho je celkovo slabé povedomie o tom, ako efektívne sa dá s dýchacími cvičeniami zlepšiť výkon, vytrvalosť, kapacita pľúc a znížiť dýchavičnosť pri cvičení alebo behu.

Väčšinou sa nad tým človek len zasmeje a povie si: Dýcham celý život, snáď sa nemám učiť odznova ešte aj ako správne dýchať a robiť dýchacie cvičenia….Pritom málokto si uvedomuje, že sila stredu tela a správne držanie tela pri športe vychádza z bránice, ktorá je naším hlavným dýchacím svalov a môžeme ju trénovať…

Práve preto sme sa rozhodli podarovať účastníkom prieskumu e-book s dýchacími cvičeniami.

Ak ste sa do prieskumu nestihli zapojiť, môžete získať poznatky o správnom a funkčnom dýchaní v našom novom bezplatnom emailovom kurzeVitálny bežec.

Zapájate do rozcvičky dýchacie cvičenia?

Rovnako sme boli zvedaví aj na to, ako bežci dýchajú počas behu. Pozitívom je, že iba dvaja respondenti nevedeli ako dýchajú počas behu a odpovede ostatných si môžete pozrieť na grafe nižšie.

Uvedomenie si vlastného dýchania počas dňa, respektíve počas určitej činnosti je jedným z prvých dôležitých krokov.

Ako povedal autor celosvetového bestselleru – Dych – James Nestor:

„Ak z Covidu vzíde niečo dobré, je to práve to, že ľudia venujú väčšiu pozornosť tomu, ako dýchajú“

James nestor

James Nestor je autor a novinár, ktorý písal pre viaceré americké média akými sú napríklad Scientific American, The New York Times, The Atlantic, či Men’s Journal.

Za vyššie spomínanú knihu získal aj ocenenia a z vlastnej skúsenosti ju určite odporúčame, pretože je veľmi dobre a zaujímavo napísaná.

A ako dýchajú počas behu respondenti – bežci?

Ako dýchate počas behu?

Vedeli ste, že dýchanie nosom okrem množstva iných benefitov spôsobuje až o 10-20% väčší prísun kyslíka do svalov, tkanív a buniek? Ak ste to nevedeli, vôbec to nevadí.

Z odpovedajúcich respondentov to vedelo 187 (38,9%) bežcov a 294 (61,1%) bežcov označilo odpoveď – nie, nevedel som.

Nos ma v našom tele dokonca až 30 funkcií, ktoré pomáhajú k správnemu fungovaniu celého tela. Najznámejšími funkciami sú filtrovanie, zvlhčovanie a ohriatie vzduchu pred vstupom do pľúc. Každý môže svoje dýchanie trénovať a precvičovať k lepšiemu.

Málokto však vie, ako postupovať a zlepšiť svoje dýchanie.

Vedeli ste, že dýchanie nosom spôsobuje o 10-20% lepšiu absorbciu kyslíka do svalov

S rastúcou popularitou dýchacích cvičení nás zaujímalo, aké je povedomie o technike dýchania Oxygen Advantage, ktorá je v zahraničí známa svojou účinnosťou a výsledkami u športovcov.

Až 465 (96,7%) bežcov túto techniku nepozná a iba 16 (3,3%) z respondentov uviedlo, že danú techniku Oxygen Advantage pozná.

Čítajte tiež:

Oxygen Advantage – technika dýchania nielen pre športovcov

5 pilierov zdravého dýchania

V dnešnej dobe môže mať veľa ľudí problémy s dýchaním nielen počas behu, ale aj pri bežných činnostiach.

Hlavne po prekonaní covidu sa niektorí stretávajú s ťažším dýchaním či vysokými tepmi pri bežných aktivitách alebo behu.

Stretli sme sa dokonca aj s prípadom, kedy si aj vďaka nášmu programu zlepšila dýchanie lekárka, ktorá sa dostávala z pľúcnej ventilácia opäť do bežného života.

Jej príbeh po prekonaní covidu si môžete prečítať na našom blogu>>>.

Našťastie, v našom prieskume nemá problém s dýchaním počas behu až 375 (78%) bežcov a 106 (22%) označilo, že problém s dýchaním počas behu sa u nich vyskytuje.

Problém s dýchaním pri behu

Pravdepodobne populárnejšie dýchacie cvičenie na Slovensku je dýchacie cvičenie od Wima Hofa. Až 23 (4,8%) bežcov toto cvičenie pozná a dokonca vykonáva a 97 z respondentov (20,2%) poznajú dýchacie cvičenie Wima Hofa.

Napriek rastúcej popularite metódy Wima Hofa, hlavne medzi fanúšikmi otužovania, odpovedalo 222 bežcov, že nepozná spomínané dýchacie cvičenie a 139 (28,9%) síce nepozná, ale počuli o tom.

Okrem 60 (12,5%) bežcov sa zúčastnilo prieskumu pomerne veľké množstvo bežcov, ktorí behávajú 2-3 roky (38,9%), 4-6 rokov (22%) a takmer jednu tretinu tvorili bežci, ktorí behávajú 7 a viac rokov.

Predpokladáme, že štatistické výsledky preukážu slabé povedomie o dýchacích cvičeniach aj u už skúsenejších bežcov.

Napriek tomuto faktoru je zaujímavé ako málo sa pozornosť zameriava na správne dýchanie, ktoré by malo byť základom pre akýkoľvek pohyb. Tak ako povedal zakladateľ techniky dýchania Oxygen Advantage Patrick McKeown:

„Ak nie je funkčné dýchanie, nemôže byť funkčný ani žiadny iný pohyb.“

Patrick mckeown

Až 463 (96,3%) z bežcov, ktorí sa zúčastnili prieskumu by chcelo vedieť, ako správne dýchať pri behu. Ak to chcete vedieť aj vy, pridajte sa bezplatne do emailového kurzuVitálny bežec – a dozviete sa viac.

Rozmýšľali ste nad tým, že by ste aplikovali dýchacie cvičenia do vášho tréningu?

Takmer polovica z bežcov 201 (41,8%) nad tým premýšľala, ale pravdepodobne zatiaľ celkom presne nevedia, aké benefity dýchacie cvičenia pred behom v rozcvičke prinášajú pre zlepšenie výkonu.

Avšak, dýchacie cvičenia môžeme využiť aj pre rýchlejšiu a efektívnejšiu regeneráciu.

Ako zefektívniť regeneráciu a čo je dôležité si uvedomiť?

  • bráničné dýchanie stimuluje vagus nervus – blúdivý nerv
  • vykonávanie dlhších výdychov ako nádychov podporuje parasympatický nervový systém
  • dýchanie nosom pomôže aktivovať bránicu a spomaliť vaše dýchanie

Zvýšené povedomie a poznatky o využívaní dýchania by možno pomohlo aj tým 187 (38,9%) bežcom, ktorí nevedelo odpovedať a snáď by inšpirovalo zvyšných 93 (19,3%), ktorí nad tým ani nepremýšľali, že by aplikovali dýchacie cvičenia do tréningu.

Rozmýšľali ste nad zaradením dýchacích cvičení do rozcvičky

Jedna z posledných vecí, na ktoré sme sa pýtali bola pravidelnosť behania za jeden týždeň. Najviac odpovedí získal počet 3-4x týždenne.

Pri tomto a vyššom počte behov za týždeň je veľmi významné dbať na kompenzáciu behania.

Určite odporúčame tieto 3 dôležité cvičenia pre bežcov.

Vyhodnotenie prieskumu

Prieskumu sa zúčastnilo síce malá vzorka bežcov, ale na úvodný prehľad o téme funkčného dýchania u bežcov bol tento prieskum prínosom.

Zo 481 odpovedí bolo 270 (56,1%) žien a 211 (43,9%) mužov. Bežci a bežkyne, ktoré sa v prieskume zúčastnili pochádzajú rôznorodo zo všetkých krajov Slovenska.

Zaujímavé budú tiež štatisticky vyhodnotené hypotézy, o ktorých si napíšeme neskôr.

Funkčné dýchanie a šport

Funkčné dýchanie je jedným zo základných faktorov zdravia, napriek tomu sa dýchaniu nevenuje veľká pozornosť a väčšinou ho športovci a tréneri považujú za nevýznamnú vec.

Vo využívaní svojho dychu v prospech fyzického či psychického zdravia a výkonnosti sa však skrýva veľký potenciál.

Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať workshop Vitálny bežec, ktorý je vhodný pre každého kto beháva.

V prípade, že vás téma funkčného dýchania zaujala, tak neváhajte a zistite:

  • ako správne dýchať pri behu,
  • ako si zlepšiť výkon pomocou dýchacích cvičení,
  • prečo funkčnosť nášho dýchania súvisí s rýchlejšou regeneráciu,
  • vplyv dýchania na spánok

To všetko bezplatne v našom emailovom kurzeVitálny bežec.


O autorovi

Ing. Mgr. Pavol Grman, Ph.D.

Školiteľ, tréner, vizionár, ktorý učí športovcov a trénerov ako zvýšiť výkonnosť, zlepšiť vytrvalosť a urýchliť regeneráciu. Certifikovaný školiteľ techniky dýchania Oxygen Advantage pre Slovensko, Inštruktor metódy Wima Hofa a tréner športovcov s certifikáciou v FC Barcelona – od rehabilitácie po maximálnu výkonnosť. Spolu s DEVA tímom vytvárajú novodobý prístup k športovému výkonu.