Vitálny bežec - kurz zdarma pre všetkých bežcov 

Veda a výskum WHM

Vedecký základ metódy je jedna z najdôležitejších vecí, prečo sa aj skeptici rozhodnú, túto metódu vyskúšať na vlastnom tele. Taktiež sám Wim sa snaží preukázateľne dokázať a reálne pomôcť ľudom s rôznymi zdravotnými problémami.  Nižšie si môžete prečítať o vedeckých štúdiách, ktoré boli vykonané. Na konci článku sa tiež dozviete o tom aké sú aktuálne výskumy, ktoré v súčasnosti prebiehajú. 

Takže, pekne od začiatku, chronologicky:

Odborný článok: Rozbor a testy krvi počas meditácie a dychových cvičení. New York.

Vedené Dr. K. Kamlerom a G. Stewartom

Sumarizácia: Počas Wimovho pokusu o svetový rekord v pobyte v ľade, bol celý zasypaný a oblečený iba v šortkách. Wim musel prehltnúť snímač vitálnych funkcií na meranie teploty jadra tela. Jeho vnútorná teplota bola na začiatku 37°C a klesla po 75 minútach v ľade na 31,11°C. Avšak, jeho teplota opäť stúpla behom 20 minút na 34,44°C. Štandardná medicínska dogma tvrdí, že ak vnútorná teplota tela raz klesne pod 32,22°C, telo už nie je schopné sa opäť samé zohriať a pokiaľ nie je dodané žiadne teplo z externého zdroja, teplota bude stále klesať, až nakoniec človek zomrie na podchladenie. Avšak, Wim dokázal, že je schopný zvýšiť svoju vnútornú teplotu z 31,11°C na 34,44°C, použitím techniky metódy Wima Hofa.

2012

Odborný článok: Vplyv koncentrácie/meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vlastnú imunitnú odpoveď: prípadová štúdia
Autori: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. et al. – Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Táto štúdia bola vykonaná po tvrdeniach Wima Hofa, že dokáže ovplyvniť svoj autonómny nervový systém, a tým aj svoju prirodzenú imunitnú odpoveď. Jeho imunitná odpoveď na zápal bola meraná počas 80-minútového pobytu v podmienkach, v ktorých mal celé telo pokryté ľadom. Wim kontroloval svoje telo vďaka silnej koncentrácií a spôsobu nastavenia mysle zo svojej metódy. Súčasne bol vykonaný aj experiment s endotoxémiou, ktorá skúmala Wimovu prirodzenú imunitnú odpoveď in vivo. Výsledky ukázali, ako techniky WHM dokážu vyvolať kontrolovanú stresovú odpoveď. Táto odpoveď je charakterizovaná aktiváciou sympatického nervového systému, ktorý, ako sa ukázalo, ovplyvňuje prirodzený imunitný systém. Týmto Wim Hof dokázal, že je schopný ovplyvniť svoj autonómny nervový systém.

2014

Článok: Dobrovoľná aktivácia sympatického nervového systému a oslabenie prirodzenej imunitnej odpovede u ľudí

Autori: M. Kox, P. Pickkers a kol. – Radford University Medical Center (publikované v PNAS)

Sumarizácia: V tomto príspevku sa hodnotia účinky Wim Hofovej metódy na autonómny nervový systém a prirodzenú imunitnú odpoveď. Skupina dvanástich ľudí bola vycvičená metódou Wima Hofa predtým, ako podstúpila experiment na vyvolanie zápalovej reakcie, čo zvyčajne vedie k príznakom podobným chrípke. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nebola vyškolená metódou Wima Hofa, trénovaná skupina preukázala menej príznakov podobných chrípke, nižšie hladiny prozápalových mediátorov a zvýšené hladiny plazmového epinefrínu. Záver: Vytrénovaná skupina bola schopná dobrovoľne aktivovať svoj sympatický nervový systém.

Článok: Kontrolovaná hyperventilácia po tréningu môže urýchliť výškovú aklimatizáciu

Autori: G. Buijze, M.T. Hopman

Zhrnutie: Tento výskum sa zaoberá účinkami metódy Wima Hofa na akútnu výškovú chorobu (AMS). Počas expedície v Afrike na Mt. Kilimanjaro, skupina 26 horolezcov, ktorí absolvovali výcvik Wim Hofovou metódou, použili dýchacie techniky na to, aby zabránili a v prípade potreby zvrátili symptómy AMS.

Článok: Časté vystavovanie sa extrémnemu chladu, hnedý tuk a chladom vytvorená termogenéza: Štúdia na jednovaječných (monozygotických) dvojčatách

Autori: J. Vosselman, W.D. van Marken-Lichtenbeld – zdravotnícke centrum Maastrichtskej univerzity

Zhrnutie: Táto štúdia skúmala účinky životného štýlu s častým vystavením sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo (BAT-Brown Adipose Tissue) a chladom vyvolanú termogenézu (CIT-Cold Induced Thermogenesis). Experiment porovnal Wima Hofa, ktorý je zvyknutý na extrémny chlad s jeho monozygotickým bratom, ktorý nie je tak zvyknutý na chlad. Obaja používali dýchaciu techniku podobnú g-Tummo. Výsledky nepreukázali žiadny významný rozdiel v BAT alebo CIT medzi týmito dvoma bratmi. Avšak Wimova teplota jadra klesla menej v porovnaní s jeho bratom a jeho subjektívna reakcia na chlad bola pozitívnejšia. Okrem toho teplo vytvorené oboma bratmi bolo oveľa vyššie ako u priemernej osoby. Zdá sa, teda, že dýchanie podobné g-Tummo počas vystavenia sa chladu môže spôsobiť vyššiu produkciu tepla.

2015

Článok: Úloha a očakávané výsledky v tréningovom programe pozostávajúcom z meditácie, dychových cvičení a vystavovania sa chladu pri odpovedi na podávanie endotoxínu: Štúdia dokazovania princípov

Autori: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A.W.M. Evers – Radboud University Medical Center

Zhrnutie: Tento príspevok dopĺňa predchádzajúcu štúdiu publikovanú v roku 2014 o schopnosti dobrovoľne ovplyvniť fyziologickú stresovú odpoveď u zdravých mužov na experimentálne vyvolaný zápal po výcviku WHM. Ide o štúdiu, ktorá potvrdí princípy, ktoré skúmali, ako môže očakávaná situácia zohrávať úlohu v liečebnom výsledku. Zistilo sa, že všeobecný optimizmus očakávaného výsledku je potenciálnym determinantom na ovplyvnenie autonómnej a imunitnej odpovede na indukovaný zápal.

Momentálne prebiehajúce výskumy:

Aktivita mozgu

Wayne State University v Michigane, USA, meria vplyv WHM na aktivitu mozgu. Tento výskum sa skladá z dvoch častí: 1. Účinky izolovaného vystavenia sa chladu 2. Účinky vystavenia sa chladu v kombinácii s WHM dýchacími cvičeniami a koncentráciou

Viac info v anglickom jazyku na odkaze: https://www.med.wayne.edu/news/2017/02/10/wsu-gets-first-look-at-iceman-wim-hofs-brain-activity-in-new-research-collaboration/

Autoimunitné ochorenie

Amsterdamské zdravotnícke centrum (AMC) v Holandsku vykonáva štúdiu o účinkoch WHM na zápal a kvalitu života ľudí so spondylitídou. (chronická zápalová reumatická choroba, ktorá primárne postihuje axiálny skelet – chrbtica a kostra hrudníka)

Metabolická aktivita

Kenkodo Metabolomic Discoveries v Nemecku úzko spolupracuje s Radboud UMC. Analyzujú vzorky krvi, ktoré urobili Radboud UMC v predchádzajúcich štúdiách. S využitím týchto údajov sa snažia prehĺbiť pochopenie metabolickej aktivity v krvných bunkách, keď praktizujú WHM. Tieto rôzne parametre môžu poskytnúť nový pohľad na metabolizmus.

Zápal a bolesť

V Holandsku Radboud University Medical Center v Nijmegen dokončuje novú štúdiu o účinkoch rôznych zložiek WHM na zápal a bolesť.

Motivácia a skúsenosti praktizujúcich WHM

Univerzita RMIT v Austrálii uskutočnila štúdiu, ktorá skúmala motiváciu a skúsenosti ľudí, praktizujúcich metódu Wima Hofa na celom svete. Toto poskytne prehľad o:

1) pozitívnom vplyve praktického uplatňovania WHM na zdravie a pohodu

2) potenciálne nepriaznivých účinkoch, ktoré by zase zlepšili bezpečnostné protokoly na praktizovanie. Údaje sa momentálne analyzujú.

Všetky vedecké výskumy môžete nájsť podrobne popísané na stránke https://www.wimhofmethod.com/science

Mohlo by vás zaujímať:

Ako zistíme či je naše dýchanie funčkné?

Ako správne dýchať alebo 5 pilierov zdravého dýchania

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Ak máte záujem o bezplatný webinár o WHM, kliknite SEM.

Štítky: